atelier a. zöller   alexandra zöller   fichtestraße 14   D-10967 berlin
T + 49 (0) 30 398 390 01   M + 49 (0) 170 80 643 56   a.zoeller@snafu.de
beyond
190
#    190
   NEM
÷    08’2010

loredana nemes – b e y o n d
[berliner männerwelten] | buchprojekt [foto-/bildband] hardcover, 112 seiten, 270 x 305 mm,
2-sprachig (deutsch / englisch) | LOREDANA NEMES · HATJE CANTZ VERLAG | 08’2010

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12